Dĺžka auditu

Počet človekodní auditu vychádza z medzinárodných akreditačných podmienok a je v zásade nezávislý od certifikačného orgánu ale od vstupných údajov organizácie, od scope činnosti a komplexnosti. Je v zásade rovnaký a záväzný pre všetky akredotované certifikačné orgány.

Jeden človekodeň auditu predstavuje 8 pracovných hodín.

Transparentný prehľad počtu človekodní auditu, v závislosti od vstupných údajov organizácie, je podľa medzinárodných pravidiel akreditácie uvedený na hlávnej stránke www.gcerti.com/AuditDays, alebo ho komunikujte s regionálnym predstaviteľom G-Cert-i.